Identyfikator artykułu : 00248792 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

W jaki sposób szybko uruchomić aparat z poziomu ekranu blokady? (Android 9, Android 10 lub Android 11)

Czy jest sposób na szybkie zrobienie zdjęcia? / Jak szybko uruchomić aparat? / Jak zrobić zdjęcie bez odblokowywania ekranu? / Jak można zrobić zdjęcie z ekranu blokady przy użyciu klawisza aparatu? / Jak szybko uruchomić aparat z ekranu blokady? / Czy można uruchomić aparat przyciskiem zasilania?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dotyczy

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 Pie

  Aby uruchomić aparat z poziomu ekranu blokady

  • Naciśnij klawisz aparatu.
  • Przesuń palcem po ikonie aparatu na ekranie blokady.
  • Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania.
  • Inteligentne włączanie (Xperia 1, Xperia 5 i Xperia XZ3): Szybko unieś urządzenie trzymane poziomo i skieruj aparat na obiekt. Więcej informacji podano w artykule Co to jest Inteligentne włączanie?

  Aby uruchomić aparat klawiszem aparatu

  Jeśli urządzenie ma dedykowany klawisz aparatu, można go użyć do szybkiego włączenia aparatu. Funkcja ta jest standardowo włączona.

  • Kiedy ekran jest uśpiony lub widać ekran blokady, naciśnij klawisz aparatu i trzymaj go aż do uruchomienia aparatu.

  Możesz dostosować działanie tej funkcji, aby aparat uruchamiał się i robił zdjęcie, lub wyłączyć tę funkcję, wybierając kolejno opcje Aparat → Ustawienia → Włączaj klawiszem aparatu.

  Aby uruchomić aparat przez przesunięcie palcem po ikonie aparatu

  1. Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania. 
  2. Aby uruchomić aparat, przesuń palcem w górę po ikonie aparatu. 

  Aby uruchomić aparat dwukrotnym naciśnięciem klawisza zasilania

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → (Gesty)  Działanie klawisza zasilania  Uruchom aparat
  2. Kiedy ekran jest uśpiony lub widać ekran blokady, dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania.