Identyfikator artykułu : SX259673 / Ostatnia modyfikacja : 21.12.2020Drukowanie

Jak ustawić blokadę ekranu w telefonie Xperia? Jak chronić telefon przed używaniem przez nieuprawnione osoby?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak ustawić blokadę ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje → UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaSkonfiguruj blokadę ekranu.
  2. Wybierz jedną z opcji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga! Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości.
   

  Korzystanie z blokady ekranu przy użyciu wzoru

  Jak utworzyć wzór odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaSkonfiguruj blokadę ekranuWzór.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Pojawi się monit o wybór pytania bezpieczeństwa, które zostanie zadane w celu odblokowania telefonu, jeśli zapomnisz wzoru odblokowania ekranu.

  Jak odblokować ekran za pomocą wzoru odblokowania ekranu

  1. Włącz ekran.
  2. Narysuj wzór odblokowania ekranu.
  3. Jeśli narysowany wzór odblokowania ekranu zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, można zaczekać 30 sekund i spróbować ponownie albo odpowiedzieć na wybrane pytanie bezpieczeństwa.

  Jak zmienić wzór odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaZmień blokadę ekranu.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

  Jak wyłączyć wzór odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaZmień blokadę ekranu.
  3. Narysuj wzór odblokowania ekranu.
  4. Stuknij pozycję Brak.

  Korzystanie z blokady ekranu przy użyciu kodu PIN

  Jak utworzyć kod PIN odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaSkonfiguruj blokadę ekranuKod PIN.
  3. Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Potwierdź kod PIN i stuknij pozycję OK.

  Jak wyłączyć kod PIN odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaZmień blokadę ekranu.
  3. Wprowadź kod PIN i stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Stuknij pozycję Brak.

  Korzystanie z blokady ekranu przy użyciu hasła

  Jak utworzyć hasło odblokowania ekranu 

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaSkonfiguruj blokadę ekranuHasło.
  3. Wprowadź hasło. Hasło musi zawierać co najmniej jedną literę i mieć długość co najmniej czterech znaków.
  4. Stuknij pozycję Kontynuuj.
  5. Potwierdź hasło i stuknij pozycję OK.

  Jak wyłączyć hasło odblokowania ekranu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaZmień blokadę ekranu.
  3. Wprowadź hasło i stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Stuknij pozycję Brak.

  Korzystanie z blokady ekranu przy użyciu funkcji Face Unlock 

  (Funkcja dostępna w telefonach z systemem Android 4.0 lub nowszym i z kamerą przednią).

  Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycje UstawieniaZabezpieczeniaBlokada ekranu
  2. Stuknij pozycję Face Unlock, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować obraz twarzy.
  3. Po pomyślnym zarejestrowaniu obrazu twarzy stuknij pozycję Kontynuuj
  4. Wybierz alternatywną metodę blokowania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.
  Uwaga!
  • Funkcja Face Unlock jest mniej bezpieczna niż wzór odblokowania ekranu, kod PIN lub hasło. Urządzenie może zostać odblokowane przez osobę wyglądającą podobnie do właściciela telefonu.
  • Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

  Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

  1. Włącz ekran.
  2. Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.
  3. Jeśli funkcja Face Unlock nie rozpozna Twojej twarzy, odblokowanie ekranu będzie możliwe tylko za pomocą metody zapasowej: wzoru odblokowania ekranu lub kodu PIN.

  Jak wyłączyć blokadę Face Unlock

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycje UstawieniaZabezpieczeniaBlokada ekranu
  2. Narysuj zapasowy wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN.
  3. Stuknij pozycję Zmień.