Identyfikator artykułu : SX152473 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2024Drukowanie

Jak przeglądać i porządkować pliki w telefonie lub tablecie Xperia?

  Istnieją dwa sposoby przeglądania i porządkowania plików:

  • Bezpośrednio w urządzeniu
  • Na komputerze, po podłączeniu urządzenia przez port USB lub sieć Wi-Fi®

  Przeglądanie i porządkowanie plików bezpośrednio w urządzeniu Android™

  Do wyszukiwania zdjęć, filmów i utworów muzycznych w urządzeniu służą fabrycznie zainstalowane aplikacje takie jak Album, Walkman® i Wideo. Niektóre urządzenia zawierają także pakiet aplikacji biurowych, umożliwiających otwieranie plików PDF i innych dokumentów.

  Do przeglądania, wyszukiwania, edytowania i porządkowania plików i folderów można również używać menedżerów plików. Niektóre urządzenia zawierają aplikacje do zarządzania plikami, takie jak File Commander. Inne tego rodzaju aplikacje można pobrać ze sklepu internetowego Google Play™.

  Uwaga! Firma Sony nie udziela gwarancji na działanie aplikacji innych producentów. Firma Sony nie gwarantuje prawidłowego działania zawartości pobranej lub w inny sposób uzyskanej przy użyciu tych aplikacji. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości pochodzącej od innych podmiotów.

  Przeglądanie i porządkowanie plików przez sieć Wi-Fi® lub przez port USB za pomocą komputera

  Podłączanie przez port USB

  Urządzenie można podłączyć do komputera przewodem USB, aby przesyłać pliki i foldery oraz zarządzać nimi. Po połączeniu dwóch urządzeń można przenosić pliki metodą „przeciągnij i upuść” między komputerem i urządzeniem albo między pamięcią wewnętrzną urządzenia a kartą pamięci.

  Do przesyłania muzyki, filmów i zdjęć do urządzenia służy aplikacja Media Go™. Aplikacja Media Go™ konwertuje także nieobsługiwane pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w urządzeniu.

  Podłączanie przez sieć Wi-Fi®

  Po podłączeniu przez sieć Wi-Fi® można przesyłać pliki i zarządzać nimi za pomocą aplikacji File explorer lub Media Go™ z pakietu PC Companion.