Identyfikator artykułu : SX053873 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2015Drukowanie

Co to jest Xperia Link i jak używać tej aplikacji?

  Za pomocą aplikacji Xperia Link™ można podłączyć tablet Xperia™ lub komputer VAIO® do Internetu, korzystając z funkcji tetheringu telefonu Xperia™ i transmisji danych w sieci komórkowej. Oznacza to, że tablet Xperia™ lub komputer VAIO® może nawiązać połączenia z Internetem nawet wtedy, gdy połączenie Wi-Fi® jest niedostępne. Funkcję tetheringu w telefonie można włączać i wyłączać zdalnie z tabletu lub komputera. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany system Android™ w wersji 4.0 lub nowszej, za pomocą tabletu można także odpowiadać na wiadomości SMS odebrane w telefonie.

  Wymagania

  • W telefonie, tablecie lub na komputerze VAIO® musi być zainstalowana i skonfigurowana aplikacja Xperia Link™.
  • Musi być włączona funkcja Bluetooth®.
  • Telefon i plan taryfowy musi zezwalać na używanie tetheringu.
  • Korzystanie z tetheringu może pociągać za sobą dodatkowe opłaty (zależnie od planu taryfowego).
  • Aby można było skonfigurować aplikację Xperia Link™, telefon musi być wyposażony w kamerę z automatycznym ustawianiem ostrości (chyba że będzie powiązany z urządzeniem Xperia™ Tablet Z).

  Obsługiwane telefony

  • Urządzenia Xperia™ z systemem Android™ w wersji 4.0 lub nowszej. Jeśli aplikacja Xperia Link™ nie jest zainstalowana, należy ją pobrać i zainstalować ze sklepu internetowego Google Play™.

  Obsługiwane tablety

  • Wszystkie tablety, których producentem jest firma Sony.
  • W urządzeniach Xperia™ Tablet Z i Xperia™ Z2 należy pobrać i zainstalować aplikację Xperia Link™ ze sklepu internetowego Google Play™.
  • W urządzeniach Xperia™ Tablet S aplikacja Xperia Link™ jest zainstalowana fabrycznie (a urządzenia te obsługują tethering tylko z aplikacją Xperia Link™).
  • W innych tabletach firmy Sony poza tymi, które są sprzedawane wyłącznie przez operatorów, aplikacja Xperia Link™ jest instalowana automatycznie podczas aktualizacji systemu (a takie urządzenia obsługują tethering tylko z aplikacją Xperia Link™). Dostępność aktualizacji zależy od kraju i regionu użytkownika.

  Obsługiwane komputery

  • Komputery VAIO® z systemem operacyjnym Windows® 8 lub nowszym. Należy zwrócić uwagę, że fabrycznie zainstalowana wersja aplikacji Xperia Link™ obsługuje tethering tylko z aplikacją Xperia Link™.

  Podłączanie urządzeń

  Jak połączyć telefon z tabletem lub komputerem za pomocą aplikacji Xperia Link™

  1. Telefon: Uruchom aplikację Xperia Link™.
  2. Upewnij się, że w telefonie Xperia™ działa komórkowe połączenie transmisji danych.
  3. Tablet/komputer: Uruchom aplikację Xperia Link™, a następnie stuknij pozycję Konfiguracja.
  4. Telefon: Stuknij pozycję Skanuj.
  5. Skieruj telefon w stronę kodu QR Code™ wyświetlonego na tablecie/komputerze i zeskanuj kod. Urządzenia nawiążą połączenie.
  6. Potwierdź konfigurację, stukając przycisk OK w obu urządzeniach.
  7. Telefon: Na pasku stanu pojawi się ikona połączenia, a nazwa połączonego tabletu/komputera zostanie wyświetlona w aplikacji Xperia Link™. Od tej chwili w tablecie lub na komputerze jest dostępne połączenie z Internetem i można korzystać z aplikacji wymagających połączenia danych.