Identyfikator artykułu : SX132973 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2018Drukowanie

Jak zmienić domyślną aplikację przypisaną do akcji?

  Podczas wykonywania pewnych zadań w urządzeniu Xperia™, na przykład otwierania obrazu lub klikania łącza, może zostać wyświetlony monit o wybranie aplikacji, która ma zostać użyta do wykonania zadania. Po wybraniu aplikacji należy wybrać jedną z opcji Zawsze lub Tylko raz, zanim wybrana aplikacja zostanie uruchomiona i wykona zadanie. W przypadku wybrania opcji Zawsze wybrana aplikacja staje się aplikacją domyślną dla danego rodzaju zadań, a monit Wykonaj zadanie przy użyciu nie będzie ponownie wyświetlany dla tego zadania. Aby zmienić domyślną aplikację dla zadania, należy wyczyścić ustawienia domyślne.

  Android™ 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak wyczyścić domyślne ustawienia aplikacji

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Aplikacje.
  3. Przewiń do karty Wszystkie.
  4. Znajdź i zaznacz aplikację, dla której chcesz wyczyścić ustawienia domyślne.
  5. Stuknij pozycję Wyczyść ustawienia domyślne.

  Android™ 2.3

  Jak wyczyścić domyślne ustawienia aplikacji

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Wszystkie
  3. Znajdź i zaznacz aplikację, dla której chcesz wyczyścić ustawienia domyślne.
  4. Stuknij pozycję Wyczyść ustawienia domyślne.