Identyfikator artykułu : SX067673 / Ostatnia modyfikacja : 15.04.2015Drukowanie

Czy naprawienie oprogramowania spowoduje utratę danych?

  Naprawienie oprogramowania za pomocą aplikacji PC Companion (na komputery z systemem Windows®) lub aplikacji Sony™ Bridge for Mac (na komputery Apple® Mac®) powoduje wymazanie pamięci wewnętrznej urządzenia Xperia™. Ze względu na konfigurację pamięci urządzeń Xperia™ z systemem Android™ w wersji 4.1 lub nowszej, powoduje to utratę wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.

  Usuwane są między innymi następujące dane:

  • Kontakty
  • Pozycje kalendarza
  • Notatki
  • Wiadomości (SMS, MMS i e-mail)
  • Aplikacje i ich dane
  • Ustawienia
  • Zakładki
  • Zdjęcia
  • Filmy
  • Muzyka

  Uwaga! Przed naprawieniem oprogramowania należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.