Identyfikator artykułu : SX460573 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak włączyć funkcję „ochrona urządzenia” w urządzeniu Xperia?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed użyciem funkcji „ochrona urządzenia” w telefonie muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Urządzenie obsługuje mechanizmy ochrony urządzenia. Listę odpowiednich urządzeń znajdziesz tutaj.
  2. Do urządzenia zostało dodane konto Google i urządzenie jest zalogowane na konto Google.
  3. Używana jest bezpieczna blokada ekranu (kod PIN, wzór lub hasło).

  Logowanie na konto Google

  Ochrona urządzenia Xperia będzie aktywna od razu po zalogowaniu się z niego na konto Google. Oznacza to, że po zresetowaniu urządzenia w sposób inny niż przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą menu Ustawienia wymagana będzie weryfikacja tożsamości poprzez podanie nazwy i hasła użytkownika konta Google zapisanego w urządzeniu przed zresetowaniem.

  Jeśli podczas konfigurowania urządzenia w kreatorze konfiguracji pominięte zostało logowanie na konto Google, możesz utworzyć konto Google lub się na nie zalogować, wchodząc do menu Ustawienia.

  Tworzenie konta Google i logowanie

  Android 9.0, 10, 11, 12 i 13

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaKonta.
  2. Stuknij opcję Dodaj konto.
  3. Wybierz z listy opcję Google.
  4. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowe konto, czy zalogować się na istniejące.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Android 8.0

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaUżytkownicy i konta.
  2. Stuknij opcję Dodaj konto.
  3. Wybierz z listy opcję Google.
  4. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowe konto, czy zalogować się na istniejące.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Android 6.0 i 7.0

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaKonta i synchronizacja.
  2. Stuknij opcję Dodaj konto.
  3. Wybierz z listy opcję Google.
  4. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowe konto, czy zalogować się na istniejące.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Ustawianie bezpiecznej blokady ekranu

  Za bezpieczną blokadę ekranu uważa się jedną z poniższych metod blokowania ekranu:

  • Kod PIN
  • Hasło
  • Wzór blokady

  Można również używać innych blokad ekranu, które wymagają ustawienia kodu PIN, hasła lub wzoru jako rezerwowej możliwości odblokowania urządzenia. Są to:

  • Odblokowywanie odciskiem palca (jeśli urządzenie ma tę funkcję)
  • Funkcja Smart Lock (zaufane urządzenia lub miejsca, twarz, głos lub wykrywanie na ciele)

  Aby ustawić blokadę ekranu

  Uwaga! Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go zapomnisz, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości, może okazać się niemożliwe.

  Android 11, 12 i 13

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Zabezpieczenia → Blokada ekranu.
  2. Jeżeli pojawi się monit, potwierdź bieżącą blokadę ekranu.
  3. Wybierz opcję Wzór, Kod PIN lub Hasło, po czym wykonuj polecenia z ekranu.

  Android 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 i 10 

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Ekran blokady i zabezpieczenia → Blokada ekranu.
  2. Jeżeli pojawi się monit, potwierdź bieżącą blokadę ekranu.
  3. Wybierz opcję Wzór, Kod PIN lub Hasło, po czym wykonuj polecenia z ekranu.

  Uwaga! Funkcja „ochrona urządzenia” zweryfikuje Twoją tożsamość tylko w przypadku nieuwierzytelnionego przywrócenia ustawień fabrycznych, co generalnie oznacza resetowanie każdą metodą oprócz przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą menu Ustawienia. Jeśli nie ustawisz bezpiecznej blokady ekranu, złodziej będzie mógł odblokować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne, nie weryfikując swojej tożsamości przed podanie nazwy użytkownika i hasła Google.