Identyfikator artykułu : 00275376 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak ustawić blokadę ekranu w urządzeniu? (Android 9, Android 10, Android 11 i Android 12)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  UWAGA: w produktach z systemem Android 10 lub nowszym opcję Ekran blokady i zabezpieczenia zastąpiono opcją Bezpieczeństwo.

  Jak ustawić wzór blokady ekranu w urządzeniu Xperia

  Aby ustawić wzór blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranuWzór.
  2. Narysuj wzór blokady ekranu i stuknij DALEJ.
  3. Jeszcze raz narysuj wzór i stuknij POTWIERDŹ.
  4. Wybierz, w jaki sposób mają się pojawiać powiadomienia, po czym stuknij GOTOWE.

  Aby zmienić wzór blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranu.
  2. Narysuj obecny wzór blokady ekranu.
  3. Stuknij opcję Wzór.
  4. Narysuj nowy wzór blokady ekranu i stuknij DALEJ.
  5. Jeszcze raz narysuj wzór i stuknij POTWIERDŹ.

  Aby odblokować urządzenie z użyciem wzoru blokady ekranu

  1. Aktywuj ekran.
  2. Narysuj obecny wzór blokady ekranu.

  Aby usunąć wzór blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranu.
  2. Narysuj obecny wzór blokady ekranu.
  3. Stuknij opcje Brak TAK, USUŃ.

  Jak ustawić kod PIN blokady ekranu

  Aby ustawić kod PIN blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranuKod PIN.
  2. Wprowadź kod PIN blokady ekranu (co najmniej 4 cyfry) i stuknij DALEJ.
  3. Ponownie wprowadź kod PIN i stuknij POTWIERDŹ.
  4. Wybierz, w jaki sposób mają się pojawiać powiadomienia, po czym stuknij GOTOWE.

  Aby zmienić kod PIN blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranu.
  2. Wprowadź kod PIN blokady ekranu i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. Stuknij opcję Kod PIN.
  4. Wprowadź nowy kod PIN blokady ekranu (co najmniej 4 cyfry) i stuknij DALEJ.
  5. Ponownie wprowadź kod PIN i stuknij POTWIERDŹ.

  Aby odblokować urządzenie z użyciem kodu PIN blokady ekranu

  1. Aktywuj ekran.
  2. Wprowadź kod PIN blokady ekranu.

  Aby wyłączyć kod PIN blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranu.
  2. Wprowadź kod PIN blokady ekranu i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. ​Stuknij opcję Brak TAK, USUŃ.

  Jak ustawić hasło blokady ekranu

  Aby ustawić hasło blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranuHasło.
  2. Wprowadź hasło blokady ekranu (co najmniej 4 znaki) i stuknij DALEJ.
  3. Ponownie wprowadź hasło i stuknij POTWIERDŹ.
  4. Wybierz, w jaki sposób mają się pojawiać powiadomienia, po czym stuknij GOTOWE.

  Aby zmienić hasło blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaBlokada ekranu.
  2. Wprowadź hasło blokady ekranu i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. Stuknij opcję Hasło.
  4. Wprowadź nowe hasło blokady ekranu (co najmniej 4 znaki) i stuknij DALEJ.
  5. Ponownie wprowadź hasło i stuknij POTWIERDŹ.

  Aby odblokować urządzenie z użyciem hasła blokady ekranu

  1. Aktywuj ekran.
  2. Wprowadź hasło blokady ekranu, po czym stuknij klawisz Enter na klawiaturze ekranowej.

  Aby wyłączyć hasło blokady ekranu

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu.
  2. Wprowadź hasło blokady ekranu i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. ​Stuknij opcję Brak TAK, USUŃ.

  Jak ustawić odcisk palca do odblokowywania urządzenia Xperia

  Jest włączona jest blokada ekranu z użyciem wzoru, kodu PIN lub hasła, można aktywować funkcję odblokowywania odciskiem palca. W przeciwnym razie przed włączeniem funkcji odblokowywania odciskiem palca trzeba będzie ustawić wzór, kod PIN lub hasło jako rezerwowy sposób odblokowywania ekranu.

  Aby włączyć odblokowywanie odciskiem palca (w połączeniu z rezerwowym sposobem odblokowywania odciskiem palca)

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaMenedżer odcisków palcówDALEJ.
  2. Narysuj wzór blokady ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. Stuknij opcję DALEJ.
  4. Delikatnie przyłóż palec do czytnika linii papilarnych. Unieś go, gdy poczujesz wibrację. Ponawiaj przykładanie palca do czujnika, aż odcisk palca zostanie dodany.
  5. Stuknij opcję GOTOWE.

  Aby włączyć odblokowywanie odciskiem palca (bez rezerwowego sposobu odblokowywania odciskiem palca)

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaMenedżer odcisków palcówDALEJ.
  2. Wybierz rezerwowy sposób odblokowywania ekranu Odcisk palca + wzór, Odcisk palca + kod PIN lub Odcisk palca + hasło.
  3. W zależności od wyboru dokonanego w czynności 2 narysuj wzór lub wprowadź kod PIN lub hasło, po czym stuknij opcję DALEJ.
  4. Jeszcze raz narysuj wzór lub ponownie wprowadź kod PIN lub hasło, po czym stuknij POTWIERDŹ.
  5. Wybierz, w jaki sposób mają się pojawiać powiadomienia, po czym stuknij GOTOWE.
  6. Stuknij opcję DALEJ.
  7. Delikatnie przyłóż palec do czytnika linii papilarnych. Unieś go, gdy poczujesz wibrację. Ponawiaj przykładanie palca do czujnika, aż odcisk palca zostanie dodany.
  8. Stuknij opcję GOTOWE.

  Aby odblokować urządzenie z użyciem hasła blokady ekranu

  Delikatnie przyłóż palec do czytnika linii papilarnych i trzymaj go aż do odblokowania urządzenia.

  Aby dodać inny odcisk palca służący do odblokowywania

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaMenedżer odcisków palców.
  2. Narysuj wzór blokady ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. Stuknij opcję Dodaj odcisk palca.
  4. Delikatnie, wielokrotnie przykładaj palec do czytnika linii papilarnych. Unoś palec, gdy poczujesz wibrację.
  5. Po dodaniu odcisku palca stuknij opcję GOTOWE.

  Aby usunąć odcisk palca służący do odblokowywania

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaEkran blokady i zabezpieczeniaMenedżer odcisków palców.
  2. Narysuj wzór blokady ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN i stuknij ikonę „dalej” (strzałkę).
  3. Stuknij ikonę kosza na śmieci obok odcisku palca, który chcesz usunąć.
  4. Stuknij opcję USUŃ.