Identyfikator artykułu : SX469673 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Zablokowany ekran lub zablokowany telefon Xperia - Co zrobić, gdy zapomniałeś pinu, hasła lub wzoru

  Jeżeli zapomnisz kod PIN blokady ekranu, hasło lub wzór, masz dwa sposoby na odzyskanie dostępu do swojego urządzenia Xperia:

  1. Użyj aplikacji Znajdź moje urządzenie od Google.
  2. Użyj programu komputerowego Xperia Companion.

  Przede wszystkim musisz znać dane swojego konta Google

  Przed wykonywaniem czynności opisanych w tym artykule musisz przypomnieć sobie lub odszukać e-mail i hasło do konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń wykonanie resetowania lub naprawy może spowodować zablokowanie urządzenia. Aby móc użyć telefonu, trzeba wówczas wprowadzić nazwę użytkownika konta Google i hasło. Bez znajomości nazwy użytkownika konta Google i hasła nie można samodzielnie odblokować telefonu.

  Wskazówka: nazwę użytkownika konta Google i hasło można odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google.


  Jak zresetować telefon Xperia przy użyciu aplikacji „Znajdź moje urządzenie”

  Jakie warunki muszą być spełnione, aby zresetować telefon w ten sposób?

  • Telefon jest włączony
  • Telefon ma dostęp do Internetu (przez sieć komórkową lub Wi-Fi)
  • W telefonie jest aktywna aplikacja „Znajdź moje urządzenie”
  • Znasz adres e-mail i hasło do konta Google

  Jak wykonać zdalne resetowanie

  Aby odzyskać dostęp do telefonu, musisz zresetować go do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci telefonu, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia.
  Jeśli przed resetowaniem urządzenia nie wyjmiesz z niego karty SD, w większości przypadków usunięte zostaną także dane użytkownika z karty. Na szczęście wiele informacji (np. pobrane aplikacje) jest przywracanych automatycznie z konta Google po ponownym zalogowaniu.

  1. Wyłącz smartfon Xperia i wyjmij kartę SD, aby uniknąć usunięcia danych użytkownika z karty SD.
  2. Z powrotem włącz telefon. Jeśli w telefonie jest aktywne połączenie Wi-Fi lub połączenie z siecią komórkową, telefon powinien automatycznie ponownie połączyć się z siecią.
  3. W komputerze lub urządzeniu mobilnym przejdź na stronę logowania do usługi Znajdź moje urządzenie.
  4. Zaloguj się na konto Google zapisane w smartfonie (konto Google użyte do skonfigurowania smartfona).
  5. Wybierz opcję Wymaż urządzenie i wykonuj wyświetlane polecenia. Pamiętaj, że czynność ta spowoduje usunięcie danych użytkownika z wewnętrznej pamięci urządzenia.
  6. Po zdalnym usunięciu zawartości możesz na nowo skonfigurować urządzenie z użyciem swojego konta Google i zdefiniować nową blokadę ekranu.

  Jak zresetować telefon Xperia przy użyciu funkcji Naprawa oprogramowania w programie Xperia Companion

  Co jest potrzebne do zresetowania telefonu w ten sposób?

  • Program Xperia Companion
  • Przewód USB
  • Komputer połączony z Internetem, z co najmniej 4 GB wolnego miejsca
  • Telefon musi być wyłączony, ale z baterią naładowaną co najmniej do 80%.
  • Adres e-mail i hasło do konta Google

  Jak wykonać naprawę oprogramowania przy użyciu programu Xperia Companion

  • Usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia. Nie zostanie usunięta zawartość karty SD.
  • Wskazówka: jeżeli przed naprawą oprogramowania nie możesz wyłączyć urządzenia Xperia, wymuś wyłączenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje.
  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go, zainstaluj i uruchom.
  2. Telefon Xperia: upewnij się, że telefon jest wyłączony, i połącz go z komputerem przewodem USB.
  3. Komputer: otwórz program Xperia Companion w komputerze i kliknij Naprawa oprogramowania na głównym ekranie.
  4. Zaznacz pole Nie można wykryć mojego urządzenia, po czym kliknij przycisk Dalej.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.