Identyfikator artykułu : SX025773 / Ostatnia modyfikacja : 11.02.2022Drukowanie

Karta SIM jest zablokowana. Co można z tym zrobić?

  Jeśli kilka razy zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod PIN (Personal Identification Number), karta SIM zostanie zablokowana. W takiej sytuacji w celu odblokowania urządzenia trzeba użyć kodu PUK (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK służą do ochrony abonamentu i urządzenia przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Aby uzyskać pomoc dotyczącą kodów PIN i PUK, skontaktuj się z operatorem sieci. 

  Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

  1. Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję OK albo strzałkę.
  2. Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję OK albo strzałkę.
  3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN i stuknij pozycję OK albo strzałkę.

  Uwaga! Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, trzeba będzie skontaktować się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

  Ochrona karty SIM

  Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed niewłaściwym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

  Android™ 7.0

  Jak zablokować lub odblokować kartę SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Ekran blokady i zabezpieczenia → Ustaw blokadę SIM.
  3. Stuknij suwak Zablokuj kartę SIM, aby zablokować lub odblokować kartę SIM.
  4. Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję  OK.

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1 lub 6.0

  Jak zablokować lub odblokować kartę SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaZabezpieczeniaUstaw blokadę SIM.
  3. Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM lub usuń jego zaznaczenie.
  4. Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.

  Android™ 4.0

  Jak zablokować kartę SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaZabezpieczeniaSkonfiguruj blokadę SIM → Zablokuj kartę SIM.
  3. Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.

  Android™ 2.3

  Jak zablokować kartę SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaUstaw blokadę SIM → pole wyboru Zablokuj kartę SIM.
  3. Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.

  Android™ 7.0

  Jak zmienić kod PIN karty SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Ekran blokady i zabezpieczenia → Ustaw blokadę SIM.
  3. Stuknij pozycję Zmień PIN do karty SIM.
  4. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję  OK.
  5. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję  OK.
  6. Wpisz ponownie kod PIN karty SIM, a następnie stuknij ponownie pozycję OK.


  Android™ 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1 lub 6.0

  Jak zmienić kod PIN karty SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaZabezpieczeniaUstaw blokadę SIM.
  3. Stuknij pozycję Zmień PIN do karty SIM.
  4. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
  5. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
  6. Wpisz ponownie kod PIN karty SIM, a następnie stuknij ponownie pozycję OK.

  Android™ 2.3

  Jak zmienić kod PIN karty SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje UstawieniaLokalizacja i zabezpieczeniaUstaw blokadę SIM.
  3. Stuknij pozycję Zmień PIN do karty SIM.
  4. Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
  5. Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję OK.
  6. Wpisz ponownie kod PIN karty SIM, a następnie stuknij ponownie pozycję OK.