Identyfikator artykułu : 00266565 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak przesłać dane na kartę SD?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Do przesłania danych z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci możesz użyć aplikacji Pliki. W pewnych urządzeniach Xperia aplikacja Pliki może być zainstalowana fabrycznie. Zawsze możesz też pobrać ze sklepu Google Play aplikację menedżera plików innego autora*.

  Aby przesłać dane (multimedia/dokumenty) przy użyciu aplikacji Pliki.

  1. Odszukaj i stuknij aplikację Pliki nowa ikona pliki. Czasami znajduje się ona w folderze Inne na ekranie Aplikacje.
  2. Stuknij opcję „Pamięć wewnętrzna”, aby przeglądać zawartość pamięci wewnętrznej, lub „Karta SD” (jeśli jest), aby przeglądać zawartość zewnętrznej karty pamięci.
  3. Dotknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Następnie możesz udostępnić przycisk udostępnij ten plik lub stuknąć ikonę przycisk więcej opcji, aby go przenieść lub skopiować w inne miejsce.