Identyfikator artykułu : 00257764 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2021Drukowanie

Jak przesłać dane ze smartfona na kartę SD?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby przesłać dane z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci, możesz użyć aplikacji Pliki. Służy ona do zarządzania plikami. W pewnych urządzeniach Xperia aplikacja Pliki może być zainstalowana fabrycznie. Można także pobrać ze sklepu Google Play aplikację menedżera plików* innego autora.

  Aby przesłać dane na kartę SD w nowszych wersjach systemu Android

  Wybierz kolejno opcje UstawieniaPamięćPrześlij na kartę SD
   

  Aby przesłać dane (multimedia/dokumenty) na kartę SD przy użyciu aplikacji Pliki w starszych wersjach systemu Android 

  1. Odszukaj i stuknij aplikację Pliki ICN-SONY-FILES. Czasami jest ona umieszczona w folderze Inne na ekranie Aplikacje.
  2. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana karta SD, stuknij menu z trzema kropkamiICN-MENU-DOTS-low→ Pokaż pamięć wewnętrzną. W przeciwnym razie przejdź do czynności 3.
  3. Stuknij opcję ICN-IN-APP-MENU-low.
  4. Stuknij ikonę INTERNAL MEMORY icon_Files app Oreo, aby przeglądać zawartość pamięci wewnętrznej, ikonę SD card icon_Files app Oreo  Karta SD (jeśli jest), aby przeglądać zawartość zewnętrznej karty pamięci, lub Dysk (jeśli jest), aby uzyskać dostęp do plików na Dysku Google.
  5. Dotknij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Następnie możesz udostępnić SHARE ICON ten plik lub stuknąć ikonę ICN-MENU-DOTS-low, aby go przenieść lub skopiować w inne miejsce.

  * Firma Sony nie świadczy pomocy związanej z aplikacjami innych autorów. Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania jakichkolwiek aplikacji lub treści innych autorów przesłanych do urządzenia poprzez pobranie lub innym sposobem. Firma Sony nie będzie też odpowiadać za żadne szkody lub obniżoną wydajność urządzenia, które można przypisać przesyłaniu treści innego autora.