Identyfikator artykułu : 00261694 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2021Drukowanie

Po aktualizacji systemu do Android 11 telefon pokazuje brak połączenia z siecią / brak transmisji danych

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli po aktualizacji systemu do wersji Android 11 występuje problem braku połączenia z siecią / braku transmisji danych, wykonaj poniższą procedurę.

  Zanim przejdziesz do kolejnej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany.


  Zrestartuj telefon Xperia.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  2. Kiedy pojawi się kolejny ekran, stuknij opcję Uruchom ponownie. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
   • Jeśli restart telefonu Xperia nie rozwiąże problemu, wykonaj poniższe czynności.

  Przywróć domyślną konfigurację APN

  1. Odszukaj i stuknij opcję Ustawienia.
  2. Stuknij opcje Sieć i internet → Sieć komórkowa → Zaawansowane → Punkty dostępu.
  3. Stuknij ikonę menu Ikona kropek menu w lewym górnym rogu ekranu → Przywróć wartości domyślne.

  Zresetuj wszystkie ustawienie sieciowe.

  1. Odszukaj i stuknij opcję Ustawienia.
  2. Stuknij opcje SystemZaawansowaneZresetuj opcjeResetowanie ustawień sieciowych.

  Zweryfikuj połączenie z siecią komórkową za pomocą innej karty SIM


  Wykonaj naprawę oprogramowania

  1. Aby utracić jak najmniej danych, przed wykonywaniem naprawy oprogramowania wyjmij z urządzenia kartę SIM i kartę pamięci. Naprawa oprogramowania powoduje usunięcie danych z wewnętrznej pamięci telefonu (danych zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM lub SD).
   • UWAGA: utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Możesz użyć karty pamięci lub dowolnej pamięci innej niż wewnętrzna. Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, wyłącz szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień. 
  2. Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić naprawę oprogramowania za pomocą programu Xperia Companion. Jeśli nie wiesz, jak używać programu Xperia Companion, zapoznaj się z artykułem Co to jest Xperia Companion i jak go używać?
   • Uruchom program Xperia Companion.
   • Z głównego ekranu wybierz Naprawa oprogramowaniaPołącz urządzenieOdblokuj urządzenieDalej.
  3. Kiedy naprawa zakończy się, przed włączeniem telefonu z powrotem włóż kartę SIM i kartę SD. Włącz telefon. Na kilka sekund naciśnij klawisz zasilania, po czym go puść. Telefon jest teraz gotowy do użycia.