Identyfikator artykułu : 00255023 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2021Drukowanie

Po aktualizacji systemu Android do wersji 11 nie pojawia się pole zaznaczenia list odtwarzania edytowanych w aplikacji Muzyka

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    W systemie Android 11 nie jest możliwe usuwanie wielu utworów przy użyciu opcji Edycja na liście odtwarzania (w aplikacji Muzyka). 

    Jak usuwać utwory z listy odtwarzania w systemie Android 11

    1. Wybierz ikonę menuikona menu_dots każdego utworu na liście odtwarzania
    2. Z okna dialogowego wybierz opcję „Usuń z listy odtwarzania” i usuwaj utwory pojedynczo.