Identyfikator artykułu : 00257507 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2021Drukowanie

Po aktualizacji systemu do wersji Android 11 nie mogę zapisywać zdjęć i filmów

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przy próbie zapisu zdjęć lub filmów zarejestrowanych przy użyciu aplikacji Aparat można napotkać problem. Występuje on po zaktualizowaniu systemu urządzenia do wersji Android 11 i jest spowodowany konfliktem pamięci obrazów, gdy w urządzeniu Xperia zapisanych jest ponad 10 000 obrazów lub ujęć filmowych.  

  Do czasu wydania odpowiedniej poprawki oprogramowania prosimy o korzystanie z poniższego doraźnego rozwiązania.

  Aby aplikacja Aparat zaczęła działać, trzeba zmienić nazwę folderu, w którym obecnie znajdują się zdjęcia.

  Aby zmienić nazwę folderu z obrazami

  1. Przeciągnij w górę, aby zamknąć aplikację Aparat na ekranie głównym
  2. Otwórz aplikację Pliki i stuknij ikonę menu () w lewym górnym rogu. 
  3. Wybierz pamięć wewnętrzną lub dysk (kartę pamięci SD) wykorzystywany przez aplikację Aparat do zapisu plików z obrazami. Następnie stuknij folder DCIM.  
  4. Stuknij i przytrzymaj folder o nazwie 100ANDRO, aż pojawi się znak zaznaczenia. 
  5. Stuknij opcję Zmień nazwę znajdującą się w menu w prawym górnym rogu (). Uwaga! Unikaj używania nazw w rodzaju „aaaANDRO”. Zamiast tego zmień nazwę „100ANDRO” na „OLD_100ANDRO” lub podobną. 
  6. Powtarzając czynności 45, zmień nazwy wszystkich folderów „aaaANDRO”. 
  7. Uruchom aplikację Aparat i sprawdź, czy możesz normalnie robić i zapisywać zdjęcia.