Identyfikator artykułu : 00262145 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2021Drukowanie

Kiedy używam aplikacji Pomocnik gracza po aktualizacji systemu Android do wersji 11, smartfon działa nieprawidłowo

  Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Mamy świadomość tego problemu i pracujemy nad odpowiednią poprawką oprogramowania. 

  Użycie aplikacji Pomocnik gracza po aktualizacji systemu Android do wersji 11 może wywołać poniższe objawy. 

  • Nie można włączyć trybu STAMINA. 
  • Nie można ustawić wysokiej częstotliwości odświeżania wyświetlacza. 
  • Nie jest możliwe ładowanie. 
  • Nie pojawiają się powiadomienia. 
  • Zamykane są aplikacje działające w tle. 
  • Zablokowany jest pasek nawigacyjny. 
  • Wyłączona jest funkcja Automatyczna jasność. 
  • Wyłączony jest Boczny sensor. 
  • Wyłączony jest klawisz aparatu i nie można włączyć aparatu. 

  Czynności, które można wykonywać do czasu wydania nowej poprawki oprogramowania

  Wykonaj aktualizację oprogramowania

  Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza aktualizacja. Aktualizacje zwiększają zazwyczaj funkcjonalność i usuwają błędy.

  Aby zaktualizować oprogramowanie smartfona Xperia do najnowszej wersji 

  Ponownie uruchom urządzenie

  Jeśli oprogramowanie urządzenie jest już zaktualizowane do najnowszej wersji, w przypadku wystąpienia problemu ponownie uruchom urządzenie. Jest to tylko doraźne rozwiązanie do czasu wydania odpowiedniej poprawki oprogramowania.

  Aby ponownie uruchomić urządzenie.