Identyfikator artykułu : SX572373 / Ostatnia modyfikacja : 19.11.2018Drukowanie

Jak przenieść dane z jednej karty SD na inną?

  Jak przenieść dane z jednej karty SD na inną (omówienie)

  1. Najpierw przenieś dane z karty SD na komputer lub do pamięci wewnętrznej urządzenia. 
  2. Wyłącz urządzenie i wyjmij kartę SD. Włóż drugą kartę SD i włącz urządzenie.
  3. Najpierw przenieś dane na kartę SD z komputera lub pamięci wewnętrznej urządzenia.

  Przenoszenie danych z karty SD do pamięci wewnętrznej

  Android 8.0

  Jak przenieść dane z karty pamięci do pamięci wewnętrznej 

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć.
  2. Stuknij pozycję Karta SD.
  3. Sprawdź, czy pamięć wewnętrzna jest widoczna, stukając przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo). Jeżeli opcja Ukryj pamięć wewnętrzną jest wyświetlana, pamięć wewnętrzna jest już widoczna. W przeciwnym razie stuknij pozycję Pokaż pamięć wewnętrzną.
  4. Dotknij folderu lub pliku, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Przenieś do.../ Kopiuj do...
  6. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję .
  7. Wybierz miejsce docelowe w pamięci wewnętrznej i stuknij pozycję PRZENIEŚ / KOPIUJ. 

  Android 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak przenieść dane z karty pamięci do pamięci wewnętrznej  

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Pobrane.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję  Karta SD.
  4. Dotknij folderu lub pliku, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Przenieś do.../ Kopiuj do...
  6. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję .
  7. Wybierz miejsce docelowe w pamięci wewnętrznej i stuknij pozycję PRZENIEŚ / KOPIUJ. 

  Android 6.0

  Uwaga! Nie dotyczy urządzeń Xperia XA i Xperia XA Ultra.

  Jak przenieść dane z karty pamięci do pamięci wewnętrznej  

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć.
  3. Stuknij nazwę karty SD i znajdź folder albo plik, który chcesz przenieść.
  4. Stuknij i przytrzymaj folder lub plik, który chcesz przenieść.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) >  Kopiuj do...
  6. Wybierz miejsce docelowe w pamięci wewnętrznej i stuknij pozycję KOPIUJ.

  Xperia XA i Xperia XA Ultra z systemem Android 6.0

  Jak przenieść dane z karty pamięci do pamięci wewnętrznej  

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć. 
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Zaawansowane > Pamięć Karta SD.
  4. Dotknij folderu lub pliku, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Kopiuj do...
  6. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję Pamięć wewnętrzna.
  7. Wybierz miejsce docelowe w pamięci wewnętrznej i stuknij pozycję KOPIUJ.

  Przenoszenie danych z pamięci wewnętrznej na kartę SD

  Jak przenieść pliki multimedialne z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci 

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia Pamięć masowa Pamięć > Przenieś danę na kartę SD Przenieś dane.
  3. Zaznacz rodzaje plików multimedialnych do przeniesienia na kartę pamięci, a następnie stuknij pozycję Przenieś/PRZENIEŚ.

  Jeśli chcesz przenieść pliki innych typów niż pliki multimedialne, możesz skorzystać z wbudowanego eksploratora plików.

  Android 8.0

  Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć Wewnętrzna pamięć współdzielona.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Pliki.
  3. Dotknij folderu lub pliku, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go.
  4. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Przenieś do.../ Kopiuj do...
  5. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
  6. Stuknij pozycję   Karta SD.
  7. Wybierz miejsce docelowe na karcie pamięci i stuknij pozycję PRZENIEŚ / KOPIUJ.

  Android 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Pobrane.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
  4. Stuknij pozycję , a następnie dotknij folderu lub pliku do przeniesienia i go przytrzymaj.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Przenieś do.../ Kopiuj do...
  6. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję Karta SD.
  7. Wybierz miejsce docelowe na karcie pamięci i stuknij pozycję PRZENIEŚ / KOPIUJ.

  Android 6.0

  Uwaga! Nie dotyczy urządzeń Xperia XA i Xperia XA Ultra.

  Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć > Pamięć wewnętrzna > Eksploruj.
  3. Stuknij i przytrzymaj folder lub plik, który chcesz przenieść.
  4. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) >  Kopiuj do...
  5. Wybierz miejsce docelowe na karcie pamięci i stuknij pozycję KOPIUJ.

  Xperia XA i Xperia XA Ultra z systemem Android 6.0

  Jak przenieść dane z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Pamięć. 
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Zaawansowane > Pamięć > Pamięć wewnętrzna > Eksploruj.
  4. Dotknij folderu lub pliku, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go.
  5. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo) > Kopiuj do...
  6. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie stuknij pozycję Karta SD.
  7. Wybierz miejsce docelowe na karcie pamięci i stuknij pozycję KOPIUJ.

  Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

  Podłączanie przez port USB

  Urządzenie można podłączyć do komputera przewodem USB, aby przesyłać pliki i foldery między urządzeniem a kartą SD oraz zarządzać nimi. Po połączeniu dwóch urządzeń można przenosić pliki metodą „przeciągnij i upuść” między komputerem i urządzeniem albo między pamięcią wewnętrzną urządzenia a kartą pamięci przy użyciu eksploratora plików systemu Windows®.

  Jak podłączyć urządzenie Xperia do komputera z systemem Windows®

  1. Podłącz urządzenie Xperia do komputera z systemem Windows® przewodem USB.
  2. Urządzenie Xperia: Jeżeli zostanie wyświetlony monit, w oknie dialogowym Skorzystaj z USB, aby wybierz opcję Przesyłanie plików (MTP).
  3. Komputer: Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows®. Urządzenie Xperia pojawi się w obszarze Komputer.

  Uwaga! Aby móc przeglądać zawartość karty SD urządzenia Xperia i pamięci wewnętrznej na komputerze Mac®, zainstaluj oprogramowanie Xperia Companion do systemu Mac OS. Można je pobrać ze strony programu Xperia Companion