Identyfikator artykułu : SX364473 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2022Drukowanie

Jak przenieść aplikacje z pamięci wewnętrznej urządzenia na kartę pamięci?

  Android 6.0

  Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci

  1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Aplikacje.
  4. Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść na kartę pamięci.
  5. Stuknij pozycję Pamięć.
  6. Jeśli aplikacja obsługuję zmianę swojej lokalizacji, zostanie wyświetlony przycisk ZMIEŃ. Stuknij przycisk ZMIEŃ.
  7. Stuknij pozycję Karta SD > PRZENIEŚ.

  Uwaga! Niektórych aplikacji nie można przenieść na kartę pamięci.

  Android 4.4, 5.0 lub 5.1

  Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci

  1. Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu aplikacji.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Aplikacje.
  4. Stuknij kartę Na karcie SD.
  5. Wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję Przenieś na kartę SD.

  Uwaga! Niektórych aplikacji nie można przenieść na kartę pamięci.

  Uwaga! W przypadku urządzeń Xperia™ Z, na których jest używany system Android™ 5.0 lub nowszy, można przenosić aplikacje na kartę SD. Jeśli na używanym urządzeniu Xperia™ Z działa starsza wersja systemu Android™, spróbuj zaktualizować ją do wersji 5.0.