Identyfikator artykułu : SX674573 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2022Drukowanie

Jak przeglądać i porządkować pliki na urządzeniu Xperia? (Android 9.0, Android 10 lub Android 11)

  Pytanie

  • Jak przeglądać i porządkować pliki na telefonie?

  Dotyczy

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 (Pie)

  Rozwiązanie

  Pliki można przeglądać i porządkować:

  • Bezpośrednio na urządzeniu
  • Po połączeniu urządzenia z komputerem przewodem USB

  Przeglądanie i porządkowanie plików bezpośrednio w urządzeniu z systemem Android

  Do wyszukiwania zdjęć, filmów i utworów muzycznych w urządzeniu służą fabrycznie zainstalowane aplikacje, takie jak Album, Muzyka i Video & TV SideView.

  Do przeglądania, wyszukiwania i porządkowania plików i folderów oraz zmieniania ich nazw można również używać menedżerów plików. Aplikacje typu menedżer plików można pobrać ze sklepu Google Play.

  W menu Ustawienia znajduje się również wbudowany menedżer plików.

  Jak znaleźć wbudowany menedżer plików

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia → Pamięć.
  2. Jeśli urządzenie ma kartę SD, stuknij pozycję Wewnętrzna pamięć współdzielona.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Pliki.
  4. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo (lub stuknij przycisk menu z trzema poziomymi liniami).
  5. Stuknij pozycję , aby przejrzeć zawartość pamięci wewnętrznej, karty SD (jeżeli jest dostępna), aby przejrzeć zawartość karty pamięci lub Dysk (jeżeli jest dostępna), aby przejrzeć pliki w usłudze Dysk Google.

  Wskazówka: Dotknij pliku i go przytrzymaj, aby go wyróżnić. Możesz następnie udostępnić  plik lub dotknąć przycisku menu (trzy pionowe kropki) i przenieść lub skopiować go w inne miejsce.

  Przeglądanie i porządkowanie plików za pomocą komputera

  Podłączanie przez port USB

  Urządzenie można podłączyć do komputera przewodem USB, aby przesyłać pliki i foldery oraz zarządzać nimi. Po połączeniu dwóch urządzeń można przenosić pliki metodą „przeciągnij i upuść” między komputerem i urządzeniem albo między pamięcią wewnętrzną urządzenia a kartą pamięci.

  Jak podłączyć urządzenie Xperia do komputera z systemem Windows

  1. Podłącz urządzenie Xperia do komputera z systemem Windows przewodem USB.
  2. Urządzenie Xperia: Jeżeli pojawi się monit, w oknie dialogowym Zezwolić na dostęp? stuknij pozycję ZEZWÓL.
  3. Komputer: Otwórz Eksploratora Microsoft Windows. Urządzenie Xperia pojawi się w obszarze Komputer.