Identyfikator artykułu : 00248861 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak odszukać pliki odebrane przez smartfon lub pobrane do smartfona?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak odszukać odebrany lub pobrany plik (Android 8 lub nowszy)

  Do odnajdywania, przenoszenia, kopiowania, zmieniania nazw oraz udostępniania plików odebranych lub pobranych przez łącze Bluetooth można użyć wbudowanego menedżera plików.

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaPamięć.
  2. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana zewnętrzna karta SD, stuknij opcję Wewnętrzna pamięć współdzielona. Jeśli nie, przejdź bezpośrednio do czynności 3.
  3. Odszukaj i stuknij opcję Pliki.
  4. Stuknij opcję Pobrane.

  Wskazówka: dotknij pliku i przytrzymaj go, aby go udostępnić , lub stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), aby przenieść plik, skopiować go lub zmienić jego nazwę.

  Możesz także pobrać aplikację menedżera plików ze sklepu Google Play. Pliki odebrane przez łącze Bluetooth znajdują się w folderze Bluetooth w menedżerze plików.


  Jak odszukać odebrany lub pobrany plik (Android 7)

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Odszukaj i stuknij opcję Pobrane pliki.
  3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
  4. Stuknij opcje > Bluetooth.

  Wskazówka: dotknij pliku i przytrzymaj go, aby go udostępnić , lub stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), aby przenieść plik, skopiować go lub zmienić jego nazwę.