Identyfikator artykułu : 00248861 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022

Jak odszukać pliki odebrane przez łącze Bluetooth? (Android 8.0, 9.0, 10 lub 11)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odnajdywanie odebranych plików

  Do odnajdywania, przenoszenia, kopiowania, zmieniania nazw oraz udostępniania plików odebranych przez łącze Bluetooth® można użyć wbudowanego menedżera plików.

  Aby odnaleźć plik odebrany przez łącze Bluetooth

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaPamięć.
  2. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana zewnętrzna karta SD, stuknij opcję Wewnętrzna pamięć współdzielona. Jeśli nie, przejdź bezpośrednio do czynności 3.
  3. Odszukaj i stuknij opcję Pliki.
  4. Stuknij opcję Pobrane.

  Wskazówka: dotknij pliku i przytrzymaj go, aby go udostępnić , lub stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), aby przenieść plik, skopiować go lub zmienić jego nazwę.

  Możesz także pobrać aplikację menedżera plików ze sklepu Google Play™. Pliki odebrane przez łącze Bluetooth znajdują się w folderze Bluetooth w menedżerze plików.