Identyfikator artykułu : SX673573 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2021Drukowanie

Jak włączyć i wyłączyć tryb awaryjny? (Android 9.0 or Android 10)

  Pytanie

  • Jak włączyć i wyłączyć tryb awaryjny?

  Dotyczy

  • Android 10
  • Android 9.0

  Rozwiązanie

  Pobrane aplikacje mogą wpływać na wydajność urządzenia lub powodować jego nieprzewidywalne zachowanie. Używając trybu awaryjnego, można sprawdzić, czy przyczyną problemu jest pobrana aplikacja.

  W trybie awaryjnym podczas włączania urządzenia są uruchamiane tylko te programy i aplikacje, które były już na nim zainstalowane w momencie zakupu. Jeżeli wydajność urządzenia wzrasta w trybie awaryjnym, prawdopodobnie co najmniej jedna z pobranych aplikacji negatywnie wpływa na jego działanie. Można wyłączyć tryb awaryjny, uruchamiając urządzenie ponownie, i odinstalować aplikacje podejrzane o powodowanie problemu. (Można też odinstalować aplikacje w trybie awaryjnym). Jeżeli jest to nowy problem i nie masz pewności, która aplikacja jest jego przyczyną, możesz najpierw odinstalować ostatnio pobrane aplikacje.

  Jak włączyć tryb awaryjny

  1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
  2. W menu podręcznym dotknij pozycji Wyłącz i ją przytrzymaj, aż pojawi się komunikat Uruchom w trybie awaryjnym.
  3. Stuknij pozycję OK, aby uruchomić urządzenie ponownie w trybie awaryjnym.

  Jak wyjść z trybu awaryjnego

  • Gdy telefon jest w trybie awaryjnym, uruchom go ponownie.

  Jeśli nie można wyłączyć trybu awaryjnego, uruchamiając ponownie urządzenie, spróbuj wykonać kolejno następujące czynności: Po wykonaniu każdej z tych czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim wykonasz następną.

  • Zdejmij z urządzenia pokrowiec ochronny. Pokrowiec może zakłócać działanie jednego z klawiszy fizycznych i uniemożliwiać odpowiednie uruchomienie urządzenia.
  • Sprawdź, czy klawisz głośności, klawisz zasilania i klawisz aparatu reagują prawidłowo i nie utknęły w jednej pozycji.
  • Uruchamiając ponownie urządzenie, stuknij tylko pozycję Wyłącz, bez dotykania i przytrzymywania. Dotknięcie i przytrzymanie pozycji Wyłącz może spowodować ponowne uruchomienie w trybie awaryjnym w niektórych urządzeniach.
  • Sprawdź drogą bezprzewodową dostępność nowego oprogramowania do swojego urządzenia, używając pozycji Ustawienia → System → Zaawansowane → Aktualizacja oprogramowania  SYSTEM. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. W takim przypadku należy sprawdzić dostępność nowego oprogramowania przy użyciu komputera z zainstalowaną aplikacją Xperia Companion.
  • Jeśli na urządzeniu Xperia zostało już zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie, a problem nadal występuje, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne na tym urządzeniu. Uwaga! Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie całej zawartości osobistej z pamięci wewnętrznej urządzenia. Można utworzyć kopię zapasową zawartości, która ma zostać zachowana. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer przy użyciu aplikacji komputerowej Xperia Companion. Zawartość znajdująca się na dowolnej zewnętrznej karcie pamięci (karcie SD) nie jest usuwana.