Identyfikator artykułu : 00256602 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak włączyć i opuścić tryb bezpieczny (w systemie Android 11 lub nowszym)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Po co używa się trybu bezpiecznego?

  Pobrane aplikacje mogą wpływać na wydajność urządzenia lub powodować jego nieprzewidywalne zachowanie. Użyj trybu bezpiecznego i sprawdź, czy przyczyną problemu jest pobrana aplikacja.

  W Trybie bezpiecznym w urządzeniu uruchamiane jest tylko oprogramowanie i aplikacje, które były zainstalowane w chwili zakupu telefonu. Jeśli włączenie trybu bezpiecznego poprawi działanie telefonu, przyczyną problemów jest prawdopodobnie jedna z pobranych aplikacji.

  Uruchom ponownie urządzenie, aby wyłączyć tryb bezpieczny, po czym odinstaluj aplikację lub aplikacje, które podejrzewasz o powodowanie problemów. (Aplikacje można odinstalowywać także podczas pracy w trybie bezpiecznym.) Jeśli problem pojawił się niedawno i nie wiesz, która z aplikacji jest jego przyczyną, zacznij od odinstalowania najnowszej z zainstalowanych aplikacji.

  Jak włączyć tryb bezpieczny

  1. Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
  2. W wyświetlonym menu naciśnij klawisz Zasilanie.
  3. Dotknij opcji Wyłącz i trzymaj ją dotąd, aż pojawi się komunikat Uruchamianie w trybie awaryjnym.
  4. Stuknij opcję OK, aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym.

  Jak wyłączyć tryb bezpieczny

  • Aby wyłączyć tryb bezpieczny, uruchom ponownie telefon.

  Jeśli nie możesz wyłączyć trybu bezpiecznego poprzez ponowne uruchomienie urządzenia, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  • Zdejmij z urządzenia wszelkie osłony ochronne. Osłona może zakłócać działanie jednego z klawiszy na telefonie i uniemożliwić poprawne uruchomienie urządzenia.
  • Upewnij się, że klawisze głośności, zasilania i aparatu nie są zablokowane w jednym położeniu, tylko reagują prawidłowo.
  • Restartując urządzenie, stukaj opcję Wyłącz (nie przytrzymuj jej). Przytrzymanie opcji Wyłącz może w pewnych modelach spowodować restart w trybie bezpiecznym.
  • Sprawdź bezprzewodowo dostępność nowego oprogramowania urządzenia, wybierając Ustawienia → System → Zaawansowane →​​​​​​​ Aktualizacja oprogramowania →​​​​​​​ SYSTEM. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. W takim przypadku należy sprawdzić dostępność nowego oprogramowania przy użyciu komputera z zainstalowaną aplikacją Xperia Companion.
  • Jeśli w urządzeniu Xperia zostało już zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie, a problem nadal występuje, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne. 
   Pamiętaj: przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z wewnętrznej pamięci urządzenia całej osobistej zawartości. Można utworzyć kopię zapasową zawartości, która ma zostać zachowana. Zawartość znajdująca się na dowolnej zewnętrznej karcie pamięci (karcie SD) nie jest usuwana.