Identyfikator artykułu : SX355273 / Ostatnia modyfikacja : 10.01.2019Drukowanie

Co to jest tryb Ultra STAMINA?

  Tryb Ultra STAMINA znacznie wydłuża żywotność baterii. Z tego trybu można skorzystać, kiedy wiadomo, że przez dłuższy czas nie będzie okazji naładowania baterii w urządzeniu. W tym trybie jest jednak dostępnych tylko kilka podstawowych funkcji, takich jak Telefon i Wiadomości.

  Opis trybu Ultra STAMINA

  • Sieć Wi-Fi® i transmisja danych w sieci komórkowej są wyłączone.
  • Ekran główny jest ograniczony do jednego okienka.
  • Dostępne są tylko niektóre aplikacje. Aplikacji nie można dodawać ani usuwać. Wszystkie aplikacje są wyświetlone na ekranie głównym. Nie ma Ekranu aplikacji.
  • Nie można rozmieszczać ikon na ekranie głównym.
  • Nie są dostępne żadne widżety oprócz Zegara. 
  • Nie można zmieniać tapety, wybierać motywów ani dostosowywać ekranu.
  • Menu Ustawienia zawiera tylko ustawienia dostępne w trybie Ultra STAMINA.

  Kiedy tryb Ultra STAMINA jest aktywny, można korzystać z następujących aplikacji:

  • Telefon
  • Kontakty
  • Wiadomości
  • Aparat
  • Album
  • Kalendarz
  • Zegar i budzik
  • Kalkulator (w niektórych produktach)
  • Radio FM (jeżeli jest dostępne)
  • Ustawienia
  • Muzyka

  Włączanie trybu Ultra STAMINA

  Android™ 6.0 (urządzenia z najnowszym oprogramowaniem) lub nowsza wersja

  Jak włączyć tryb Ultra STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > BateriaTryb Ultra STAMINA.
  3. Stuknij pozycję Aktywuj > OK.

  Android 4.4, 5.0 lub 5.1

  Jak włączyć tryb Ultra STAMINA

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie energią > Tryb Ultra STAMINA.
  3. Stuknij pozycję Aktywuj > OK.

  Wyłączanie trybu Ultra STAMINA

  Jak wyłączyć tryb Ultra STAMINA

  1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
  2. Stuknij pozycję Wyłącz tryb Ultra STAMINA.