Identyfikator artykułu : 00257895 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2021Drukowanie

Kamkorder jest podłączony do telewizora przez HDMI, ale obraz nie pojawia się.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Kamkorder nie wykrywa automatycznie sygnałów HDMI. Proszę wyregulować ustawienia ręcznie zgodnie ze specyfikacją telewizora.