Identyfikator artykułu : 00257904 / Ostatnia modyfikacja : 04.06.2023Drukowanie

Pomimo dokładnego podłączenia przewodu HDMI do aparatu/kamery można odnieść wrażenie, że połączenie jest luźne.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby rozłożyć obciążenie w czasie podłączania lub odłączania wtyku, zastosowano elastyczną konstrukcję. Mimo że połączenie wydaje się luźne, nie świadczy to o uszkodzeniu.

    UWAGA: wtyk podłączony do aparatu/kamery i opisaną tu elastyczną konstrukcję przedstawia to wideo.