Identyfikator artykułu : 00139995 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Nie można kopiować obrazów na zewnętrzny dysk twardy podłączony do kamery.

  Na podłączony do kamery nośnik zewnętrzny, np. zewnętrzny dysk twardy, można kopiować tylko obrazy z nośnika wybranego w menu Media Select (Wybór nośnika). Aby zmienić nośnik, który zawiera obrazy do skopiowania:

  1. Przejdź do menu.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Media Settings (Ustawienia nośnika).
  4. Wybierz opcję Media Select (Wybór nośnika).
  5. Wybierz nośnik zawierający żądane obrazy.

  UWAGA: Aby zaimportować nagrane obrazy do komputera lub na podłączony do komputera zewnętrzny dysk twardy za pomocą programu PlayMemories Home, zapoznaj się z poniższym artykułem.