Identyfikator artykułu : 00080885 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Nie można wybrać opcji Copy [Kopiuj] w celu skopiowania filmów nagranych w formacie XAVC S z aparatu na podłączony nośnik zewnętrzny, taki jak zewnętrzny dysk twardy.

    Nie można kopiować filmów nagranych w formacie XAVC S bezpośrednio z kamery na nośnik zewnętrzny, taki jak zewnętrzny dysk twardy.

    Należy zaimportować je do komputera za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.