Identyfikator artykułu : 00079384 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Jak wyświetlić na telewizorze filmy zapisane na komputerze lub zewnętrznym dysku twardym za pomocą funkcji Direct Copy (bezpośrednie kopiowanie)

  Odtwarzanie filmów zapisanych na komputerze

  Obraz

  1. Podłącz kamerę do komputera i z powrotem zapisz w niej filmy za pomocą programu PlayMemories Home.

   UWAGA: Z powrotem można zapisać tylko filmy w formatach AVCHD, MP4 i XAVC S.

  2. Podłącz kamerę do telewizora przewodem HDMI.


  Odtwarzanie filmów zapisanych na zewnętrznym nośniku danych

  Nie wszystkie kamery umożliwiają zapis filmów na zewnętrzny nośnik danych. Aby sprawdzić, czy posiadana kamera ma tę funkcję, zapoznaj się z jej danymi technicznymi lub instrukcją obsługi.

  Obraz

  1. Połącz kamerę z zewnętrznym nośnikiem danych przy użyciu przewodu USB lub przewodu przejściowego USB VMC-UAM1 (sprzedawanego oddzielnie).

   UWAGA: Jeśli kamera jest wyposażona w złącze Multi Terminal, należy użyć przewodu przejściowego USB VMC-UAM2 (sprzedawanego oddzielnie).

  2. Podłącz kamerę do telewizora.
  3. Wybierz opcję Play without copying (Odtwarzanie bez kopiowania).

  UWAGI:

  • Do zasilania kamery należy użyć zasilacza sieciowego.
  • Niektóre kamery mogą nie pozwalać na użycie funkcji Play without copying (Odtwarzanie bez kopiowania), gdy jest podłączony zewnętrzny dysk twardy.
  • Seria HDR-GW nie obsługuje funkcji Direct copy (Bezpośrednie kopiowanie), służącej do kopiowania nagrań na zewnętrzny nośnik.