Identyfikator artykułu : 00150020 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Zewnętrzny dysk twardy jest rozpoznawany w folderze Cameras and Media (Aparaty i nośniki) w programie PlayMemories Home.

  Nie mogę przypisać zewnętrznego dysku twardego do miejsca docelowego plików przeznaczonych do zaimportowania, ponieważ zewnętrzny dysk twardy jest wyświetlany w programie PlayMemories Home w folderze Camera and Media (Aparaty i nośniki).

  Jeśli zewnętrzny dysk twardy jest wyświetlany w folderze Camera and Media (Aparaty i nośniki) programu PlayMemories Home™, wówczas nie można przypisać tego dysku do miejsca docelowego plików przeznaczonych do zaimportowania.

  Obraz

  Jeśli zewnętrzny dysk twardy zawiera foldery o niżej podanych nazwach, dysk twardy może być rozpoznawany w folderze Cameras and Media (Aparaty i nośniki).

  • AVCHD
  • DCIM
  • MP_ROOT
  • PRIVATE
  • MSSONY

  Foldery o wyżej wymienionych nazwach będą wyświetlać się w pamięci zewnętrznego dysku twardego z funkcją Direct Copy. Oprogramowanie PlayMemories Home będzie rozpoznawać zewnętrzny dysk twardy w ten sam sposób, jak rozpoznaje aparat, dlatego z dysku będzie można korzystać tak samo jak z funkcji Camera Direct. Z dysku można korzystać w ten sam sposób, jak w przypadku tworzenia dysków w Camera Direct.

  UWAGA: Aby uniknąć przypadkowego usunięcia z aparatu danych lub niechcianego nadpisania danych dotyczących zarządzania, należy użyć do importu plików oddzielnego zewnętrznego dysku twardego w programie PlayMemories Home i zewnętrznego dysku twardego w Direct Copy.

  W przypadku podłączenia zewnętrznego dysku twardego, który nie był używany z funkcją Direct Copy:

  1. Zaktualizuj program PlayMemories Home do najnowszej wersji.
  2. Zarejestruj folder na zewnętrznym dysku twardym.
  3. Uruchom ponownie oprogramowanie PlayMemories Home.