Identyfikator artykułu : 00238607 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Po wybraniu źródła wyświetlanego w aplikacji Music Center radioodtwarzacz samochodowy pokazuje inne źródło.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli źródło w aplikacji Music Center różni się od źródła pokazywanego przez radioodtwarzacz samochodowy, rozłącz aplikację i radioodtwarzacz, po czym połącz je na nowo.