Identyfikator artykułu : 00236102 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

W aplikacji Music Center (SongPal) nie pojawia się ekran źródła.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone z urządzeniem Bluetooth®. Jeśli ekran źródła w aplikacji Music Center (SongPal™) pozostaje niedostępny, zamknij aplikację i otwórz ją na nowo.

    UWAGA: W maju 2017 r. nazwa aplikacji zmieniła się z SongPal na Music Center.