Identyfikator artykułu : 00149103 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2017Drukowanie

Odtwarzacz samochodowy nie wyłącza się po wybraniu opcji Power OFF (Wyłączenie zasilania) w aplikacji Music Center (SongPal).

    Opcja Power OFF (Wyłączenie zasilania) w aplikacji Music Center (SongPal) powoduje wyłączenie źródła w odtwarzaczu samochodowym.

    Aby całkowicie wyłączyć odtwarzacz samochodowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF na odtwarzaczu lub pilocie.