Identyfikator artykułu : 00149476 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2017Drukowanie

Brak źródła BT Phone (Telefon BT) na liście. (Kopia odpowiedzi 149474)

    Źródło BT Phone (Telefon BT) pojawia się podczas rozmowy telefonicznej oraz po wybraniu opcji BT Phone (Telefon BT) w menu Music Center (SongPal)™ w przypadku korzystania z aplikacji Music Center (SongPal).