Identyfikator artykułu : 00188725 / Ostatnia modyfikacja : 30.05.2019Drukowanie

Brak dźwięku z telefonu komórkowego w głośnikach samochodowych.

  Jak włączyć reprodukcję dźwięku z telefonu komórkowego przez głośniki samochodowe?

  W menu ustawień BLUETOOTH radioodtwarzacza samochodowego należy zmienić ustawienie opcji Ringtone (Dzwonek) z 1 na 2 (telefon komórkowy).
  WAŻNE: Zmiana ustawienia dzwonka na 1 spowoduje przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

  Zmienianie ustawienia opcji Ringtone (Dzwonek) opisano poniżej.

  1. Naciśnij pokrętło głośności, aby wyświetlić MENU.
  2. Obracając pokrętło głośności, wybierz opcję BLUETOOTH lub SET BT.
  3. Obracając pokrętło głośności, wybierz opcję SET RINGTONE.
  4. Obracając pokrętło głośności, wybierz opcję SET R.TONE-2.

  Uwagi:

  • Jeśli nadal nie ma dźwięku, naciśnij przycisk MODE (wstecz) na radioodtwarzaczu samochodowym, aby przełączyć dźwięk rozmowy.
  • Jeśli odbierzesz telefon przyciskiem rozmowy na telefonie, dźwięk będzie dobiegał z głośnika telefonu, a nie z głośników samochodu. Wynika to z właściwości telefonu komórkowego i nie świadczy o uszkodzeniu.