Identyfikator artykułu : 00248196 / Ostatnia modyfikacja : 31.03.2021

System WebLink wyświetla błąd lub nie jest wykrywane połączenie USB

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli nie możesz używać funkcji WebLink, przeprowadź poniższe kontrole.

  Czy pojawia się któryś z poniższych błędów?

  • Urządzenie USB nie jest obsługiwane. Aby uzyskać informacje o kompatybilnych urządzeniach, odwiedź witrynę pomocy technicznej. Jej adres znajdziesz na ostatniej stronie dostarczonej instrukcji obsługi
  • Urządzenie USB nie jest obsługiwane

  Zainstaluj w smartfonie aplikację WebLink Host pobraną z witryny internetowej firmy abaltatech.
  Jeśli aplikacja WebLink Host jest już zainstalowana, zrestartuj smartfon i z powrotem podłącz przewód USB.
   


  Na ekranie urządzenia głównego wyświetlany jest komunikat o błędzie WebLink?

  Potwierdzić znaczenie komunikatu na stronie internetowej Abalta WebLink.
   


  Czy połączenie USB nie jest wykrywane, gdy używasz telefonu iPhone?

  Połączenia USB nie można wykryć, gdy iPhone jest zablokowany.
  Aby rozwiązać ten problem, odblokuj iPhone. 
   


  Czy używasz telefonu iPhone i pojawia się poniższy błąd?

  • Kiedy używasz aplikacji WebLink, pojawia się komunikat „Resume a WebLink compatible app to continue” (Aby kontynuować, wznów działanie aplikacji zgodnej z WebLink)

  Kiedy używasz funkcji WebLink, pozostawiaj aplikację WebLink na wierzchu ekranu.