Identyfikator artykułu : 00118363 / Ostatnia modyfikacja : 22.11.2023Drukowanie

Po podłączeniu urządzenia USB do odbiornika odtwarzacza samochodowego muzyka nie jest odtwarzana.

    WAŻNE: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Aby sprawdzić, czy opisana funkcja USB jest dostępna w odtwarzaczu samochodowym, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi lub instrukcją obsługi.

    Po podłączeniu urządzenia USB do odtwarzacza samochodowego należy odczekać 20–30 sekund, dopóki odtwarzacz nie rozpozna urządzenia USB. Jeżeli po 30 sekundach urządzenie USB nadal nie będzie rozpoznawane, należy je odłączyć, a następnie ponownie podłączyć.

    UWAGA: Aby zapobiec wyświetlaniu się komunikatów o błędach, po wyłączeniu odtwarzacza samochodowego odłączyć urządzenie USB. Jeżeli korzysta się z odtwarzacza samochodowego model DSX-S200X i DSX-S300BTX, po jego wyłączeniu nie wolno zostawiać urządzenia USB w komorze TUNE TRAY.

    Jeżeli muzyka nadal nie będzie odtwarzana, na urządzeniu USB może być zgromadzonych za dużo danych. Urządzenie USB nie będzie działać prawidłowo, jeżeli jego pamięć będzie (prawie) zapełniona.