Identyfikator artykułu : 00117597 / Ostatnia modyfikacja : 26.11.2019Drukowanie

Czy urządzenie USB można odłączyć od odtwarzacza samochodowego podczas odtwarzania muzyki?

    WAŻNE: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Aby sprawdzić, czy opisana funkcja USB jest dostępna w produkcie firmy Sony, należy zapoznać się z danymi technicznymi.

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Odłączenie urządzenia USB od odbiornika odtwarzacza samochodowego w czasie odtwarzania muzyki może uszkodzić dane zapisane na urządzeniu przenośnym.

    Należy pamiętać, aby przed wyjęciem urządzenia USB zatrzymać odtwarzanie muzyki lub przełączyć na inne źródło.
    Odłączyć cyfrowy odtwarzacz muzycznego (DMP) po wyłączeniu modułu głównego (odtwarzacza samochodowego). W zależności od modelu cyfrowego odtwarzacza muzyki podczas połączenia USB może wyświetlić się komunikat Please do not cancel the connection (Nie przerywać połączenia).

    UWAGA: Aby zapobiec wyświetlaniu się komunikatów o błędach, przed odłączeniem urządzenia USB wyłączyć zasilanie odtwarzacza samochodowego.