Identyfikator artykułu : 00114936 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2019Drukowanie

Muzyka nie jest odtwarzana, gdy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do odtwarzacza samochodowego.

    WAŻNE: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Aby sprawdzić, czy opisana funkcja USB jest dostępna w odtwarzaczu samochodowym, należy zapoznać się z danymi technicznymi lub instrukcją obsługi danego odtwarzacza samochodowego.

    W przypadku niektórych urządzeń USB przed rozpoczęciem odtwarzania należy włączyć określony tryb, na przykład tryb klasy pamięci masowej, tryb odtwarzacza lub inny tryb połączenia. Przed podłączeniem urządzenia do odtwarzacza samochodowego sprawdź, czy w urządzeniu ustawiony jest odpowiedni tryb.

    UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak w danym urządzeniu USB przełączać tryby, zapoznaj się z danymi technicznymi tego urządzenia lub skontaktuj się z jego producentem.