Identyfikator artykułu : 00118300 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Czy urządzenia audio USB ładują się, gdy są podłączone do odtwarzacza samochodowego?

    UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz samochodowy obsługuje funkcję podłączenia USB, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi.

    Odtwarzacz samochodowy będzie ładował przenośny cyfrowy odtwarzacz muzyczny, o ile prąd ładowania odtwarzacza wynosić będziemniej niż 1 A.

    UWAGA: Nawet jeśli prąd ładowania odtwarzacza muzycznego będzie wynosić mniej niż 1 A, to urządzenie może nie ładować się lub może nawet nie działać poprawnie. Może to wynikać z następujących przyczyn:

    • Temperatura w środku pojazdu jest bardzo wysoka lub urządzenie wystawiono na bezpośrednie działanie światła słonecznego albo wilgoci.
    • Dane techniczne urządzenia USB nie są kompatybilne z odtwarzaczem.