Identyfikator artykułu : 00114878 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Komunikat o błędzie NO SUPRT (NIEOBSŁUGIWANE) lub --:-- wyświetla się, gdy urządzenie USB podłączone jest do odtwarzacza samochodowego.

  UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w port USB. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz samochodowy wyposażony jest w port USB, do którego można podłączyć urządzenia zewnętrzne, zapoznaj się z danymi technicznymi tego odtwarzacza.

  Jeśli na ekranie odtwarzacza samochodowego pojawi się komunikat o błędzie NO SUPRT (NIEOBSŁUGIWANE) lub --:--, a odtwarzanie muzyki zostanie przerwane, odłącz urządzenie USB, odczekaj około minuty i podłącz urządzenie ponownie. W ten sposób połączenie USB zresetuje się, a wszystkie ewentualne problemy powstałe przy podłączeniu urządzenia USB powinny się rozwiązać. Jeśli problem będzie nadal występował, odłącz urządzenie USB i wyłącz je. Następnie włącz urządzenie USB i ponownie podłącz je do odtwarzacza samochodowego.

  Jeśli komunikat o błędzie nadal będzie się pojawiał, oznacza to, że urządzenie USB nie obsługuje tego modelu lub jego oprogramowanie układowe nie jest zaktualizowane. Obsługiwane są tylko te urządzenia USB, które są zgodne i mają najnowsze oprogramowanie układowe. Aby sprawdzić, czy urządzenie USB ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe, można skontaktować się z jego producentem. Spis zgodnych urządzeń USB znajduje się w instrukcji obsługi odtwarzacza samochodowego.

  Jeśli wyświetlany komunikat USB Reading (Wczytywanie z USB) nie zniknie w ciągu kilku sekund, należy wykonać następujące czynności:

  1. Odłącz, a następnie podłącz ponownie urządzenie USB i przełącz źródło na USB.
  2. Podłącz urządzenie do portu USB, używając innego kabla USB.
   UWAGA: Nie wolno używać przedłużacza ani koncentratora USB.
  3. Podłącz inne urządzenie USB do portu USB.
   UWAGA: Jeśli to urządzenie połączy się, oznacza to, że problem występuje w poprzednim urządzeniu USB.
  4. Zresetuj podłączone urządzenie USB.
  5. Całkowicie odłącz zasilanie radioodtwarzacza w samochodzie.
   UWAGA: Zaczekaj kilka sekund i podłącz ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że urządzenie może wymagać naprawy.