Identyfikator artykułu : 00149172 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016

Odtwarzacz samochodowy powtarza lub pomija utwory, gdy do złącza USB1 lub USB2 jest podłączone urządzenie USB.

    Ten problem występuje, gdy urządzenie USB zawiera nieobsługiwane pliki. Usuń nieobsługiwane pliki z urządzenia USB.

    Gdy odtwarzacz napotyka nieobsługiwany plik, pomija go i zaczyna odtwarzanie następnego utworu. Pominięcie utworu skutkuje różnicą między liczbą utworów rozpoznanych przez odtwarzacz a liczbą utworów zapisanych w urządzeniu USB. Z tego względu po wybraniu opcji Next (Dalej) może być odtwarzany ten sam lub wcześniejszy utwór.