Identyfikator artykułu : 00149172 / Ostatnia modyfikacja : 07.10.2020Drukowanie

Naciśnięcie przycisku poprzedni/następny na odtwarzaczu samochodowym powoduje ponowne odtworzenie tego samego utworu lub odtworzenie innego utworu (gdy do portu USB1 lub USB2 podłączone jest urządzenie USB)

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Problem ten występuje, gdy do portu USB1 lub USB2 odtwarzacza samochodowego podłączone jest urządzenie USB zawierające nieobsługiwane pliki.

    Odtwarzacz samochodowy pomija nieobsługiwane pliki i odtwarza następny obsługiwany plik. Jeśli utwór zostanie pominięty, liczba utworów odtwarzanych przez odtwarzacz samochodowy nie będzie równa liczbie plików zapisanych w urządzeniu USB. Naciśnięcie przycisku poprzedni/następny może spowodować ponowne odtworzenie tego samego utworu lub ostatnio odtwarzanego utworu. Usuń z urządzenia USB nieobsługiwane i niedające się odtworzyć pliki.