Identyfikator artykułu : 00149139 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016Drukowanie

Brak obsługi utworów z urządzenia USB podłączonego do złącza USB1 lub USB2 odtwarzacza samochodowego.

  Jeśli nie są obsługiwane utwory z urządzenia USB podłączonego do złącza USB1 lub USB2 odtwarzacza samochodowego albo przetwarzanie tych utworów trwa długo, zapoznaj się z następującymi informacjami:

  • W przypadku zmiany struktury plików rozpoznanie urządzenia USB przez odtwarzacz samochodowy może chwilę potrwać.
  • Orientacyjnie: rozpoznanie 2000 plików audio w 200 folderach w urządzeniu USB trwa około 150 sekund.
  • Gdy odtwarzacz samochodowy odczytuje strukturę plików podłączonego urządzenia USB, na wyświetlaczu pojawia się symbol *. Podczas wyświetlania symbolu * nie można pominąć utworu ani albumu (folderu). Należy poczekać, aż zniknie symbol *.
  • Odtwarzacz samochodowy zaczyna odczyt struktury plików podłączonego urządzenia USB tylko podczas odtwarzania.
  • Jeśli podczas odtwarzania muzyki ze złącza USB1 lub USB2 zostanie podłączone drugie urządzenie USB i rozpocznie się odczytywanie zawartych w nim plików, w przypadku odtworzenia wszystkich utworów z bieżącego folderu odtwarzanie utworów z następnego folderu rozpocznie się dopiero po zakończeniu tego odczytu.
  • Podczas odtwarzania USB w odtwarzaczu samochodowym dostępne są jedynie funkcje odtwarzania, wstrzymywania, przechodzenia do poprzedniego i następnego utworu oraz regulowania głośności. Przeszukiwanie do przodu i do tyłu nie jest obsługiwane.
  • Odtwarzacz samochodowy nie obsługuje losowego lub ciągłego odtwarzania przy użyciu obu złączy: USB1 i USB2.