Identyfikator artykułu : 00149037 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Czy pliki audio wysokiej rozdzielczości można odtwarzać ze smartfona, urządzenia iPhone, iPod lub odtwarzacza WALKMAN podłączonego do złącza USB1 lub USB2?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Odpowiedź na to pytanie zależy od typu urządzenia:

  • W przypadku smartfonów pliki audio wysokiej rozdzielczości można odtwarzać pod warunkiem połączenia w trybie MSC (Mass Storage Class – klasa pamięci masowej).
  • W przypadku mobilnych urządzeń cyfrowych Apple iPhone i odtwarzaczy przenośnych Apple iPod pliki audio wysokiej rozdzielczości można odtwarzać przy użyciu złącza przetwornika C/A USB, jednak nie można ich odtwarzać przy użyciu złącza USB1 ani USB2.
  • Tak, pliki audio wysokiej rozdzielczości można odtwarzać przy użyciu złącza USB1 lub USB2. Funkcja odtwarzania plików audio wysokiej rozdzielczości jest dostępna w wybranych odtwarzaczach Walkman. Aby sprawdzić, czy posiadany odtwarzacz Walkman umożliwia odtwarzanie plików audio wysokiej rozdzielczości, zapoznaj się z jego danymi technicznymi.