Identyfikator artykułu : 00240242 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Najczęstsze pytania dotyczące użycia pamięci USB w samochodowym radioodtwarzaczu multimedialnym

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł zawiera ogólne informacje o radioodtwarzaczu multimedialnym z łączem Bluetooth i technologiami Apple CarPlay™ i Android™ Auto.
   

  Dlaczego tytuł utworu odtwarzanego przez odtwarzacz samochodowy nie jest wyróżniany na ekranie listy USB?
  Utwór odtwarzany z urządzenia USB podłączonego do portu USB2 nie jest wyróżniany ze względu na właściwości urządzenia. Utwory będą wyróżniane, gdy pamięć USB zostanie podłączona do portu USB1.

   

  Kiedy podłączam pamięć USB do portu USB1, jej zawartość jest wyświetlana w innej kolejności niż po podłączeniu do portu USB2.
  To normalne! Porty USB1USB2 różnią się sposobem rozpoznawania zawartości urządzenia USB. Nie można niestety zmienić kolejności utworów na liście.

   

  Dlaczego nie mogę odtwarzać plików wideo lub audio z urządzenia USB?
  Radioodtwarzacz nie odtwarza nieobsługiwanych formatów obrazu i dźwięku. Zdarza się, że nie można też odtworzyć plików następujących za plikiem nieobsługiwanym. W takim przypadku należy spróbować skasować nieobsługiwany plik.

  • Nie jest obsługiwane odtwarzanie filmów z urządzeń podłączonych do portu USB2. Dalszych informacji o obsługiwanych formatach plików należy szukać w instrukcji obsługi.