Identyfikator artykułu : 00238589 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Brak połączenia z aplikacją Music Center przy odtwarzaniu muzyki z urządzenia USB.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli radioodtwarzacz samochodowy jest połączony z urządzeniem USB i odtwarza z niego muzykę, może nie połączyć się przez łącze Bluetooth® z aplikacją Music Center w smartfonie.

    W takim przypadku należy najpierw zatrzymać odtwarzanie ze źródła dźwięku USB, a następnie połączyć aplikację Music Center z radioodtwarzaczem samochodowym.