Identyfikator artykułu : 00149183 / Ostatnia modyfikacja : 19.06.2017

Odtwarzacz dźwięku o wysokiej rozdzielczości nie rozpoznaje urządzenia i nie odtwarza muzyki.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Na ekranie odtwarzacza dźwięku o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany błąd „No output device has been selected” (Nie wybrano urządzenia wyjściowego).

Jeśli na ekranie odtwarzacza dźwięku o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany błąd No output device has been selected (Nie wybrano urządzenia wyjściowego) lub podłączone urządzenie nie jest rozpoznawane, wykonaj następujące czynności:

 1. W przypadku komputera z systemem Windows® upewnij się, że został zainstalowany sterownik dla przetwornika C/A USB.
  1. Wyświetl okno Device Manager (Menedżer urządzeń) przy użyciu menu Control Panel (Panel sterowania).
  2. Wybierz opcję Sound, video and game controllers (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
  3. Sprawdź, czy jest zainstalowany sterownik dźwięku.

  UWAGI:

  • Sterownik jest automatycznie instalowany po podłączeniu urządzenia do komputera z systemem Windows. Jeśli nie został zainstalowany automatycznie, pobierz go i zainstaluj ręcznie.
  • W przypadku systemów Mac® OS jest wykorzystywany wcześniej zainstalowany sterownik, dlatego nie ma potrzeby sprawdzania powyższych ustawień.
  • System Mac OS X 10.11 nie jest obecnie obsługiwany. Jeśli nie korzystasz z obsługiwanej wersji systemu Mac OS, użyj innej obsługiwanej aplikacji, takiej jak Apple® iTunes®.

 2. Sprawdź ustawienie urządzenia w odtwarzaczu dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
  1. Wybierz opcję Device (Urządzenie) w menu Configure (Konfiguruj).
  2. Wybierz podłączone urządzenie z listy rozwijanej Device (Urządzenie), a następnie naciśnij przycisk OK.
  • W przypadku głośnika przenośnego wybierz opcję Sony Audio Driver (Sterownik dźwięku Sony).
  • W przypadku odtwarzacza multimedialnego wybierz opcję Sony ASIO Driver (Sterownik ASIO Sony).