Identyfikator artykułu : 00149183 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Odtwarzacz dźwięku o wysokiej rozdzielczości nie rozpoznaje urządzenia i nie odtwarza muzyki.

  Na ekranie odtwarzacza dźwięku o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany błąd „No output device has been selected” (Nie wybrano urządzenia wyjściowego).

  Jeśli na ekranie odtwarzacza dźwięku o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany błąd No output device has been selected (Nie wybrano urządzenia wyjściowego) lub podłączone urządzenie nie jest rozpoznawane, wykonaj następujące czynności:

  1. W przypadku komputera z systemem Windows® upewnij się, że został zainstalowany sterownik dla przetwornika C/A USB.
   1. Wyświetl okno Device Manager (Menedżer urządzeń) przy użyciu menu Control Panel (Panel sterowania).
   2. Wybierz opcję Sound, video and game controllers (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
   3. Sprawdź, czy jest zainstalowany sterownik dźwięku.

   UWAGI:

   • Sterownik jest automatycznie instalowany po podłączeniu urządzenia do komputera z systemem Windows. Jeśli nie został zainstalowany automatycznie, pobierz go i zainstaluj ręcznie.
   • W przypadku systemów Mac® OS jest wykorzystywany wcześniej zainstalowany sterownik, dlatego nie ma potrzeby sprawdzania powyższych ustawień.
   • System Mac OS X 10.11 nie jest obecnie obsługiwany. Jeśli nie korzystasz z obsługiwanej wersji systemu Mac OS, użyj innej obsługiwanej aplikacji, takiej jak Apple® iTunes®.

  2. Sprawdź ustawienie urządzenia w odtwarzaczu dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
   1. Wybierz opcję Device (Urządzenie) w menu Configure (Konfiguruj).
   2. Wybierz podłączone urządzenie z listy rozwijanej Device (Urządzenie), a następnie naciśnij przycisk OK.
   • W przypadku głośnika przenośnego wybierz opcję Sony Audio Driver (Sterownik dźwięku Sony).
   • W przypadku odtwarzacza multimedialnego wybierz opcję Sony ASIO Driver (Sterownik ASIO Sony).