Identyfikator artykułu : 00148983 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Czy można użyć technologii DSEE HX w przypadku plików audio o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res)?

    Podczas odtwarzania plików audio Hi-Res można włączyć ustawienie DSEE HX, jednak nie ma to wpływu na jakość dźwięku.

    UWAGI:

    • Ustawienie DSEE HX może być używane do plików o częstotliwości próbkowania 48 kHz lub niższej. Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości próbkowania można znaleźć w danych technicznych lub w dołączonej instrukcji obsługi.
    • Jeśli dla opcji DSEE HX zostało wybrane ustawienie OFF (Wył.), odtwarzacz samochodowy automatycznie sprawdza, czy jest w stanie odtworzyć pliki.