Identyfikator artykułu : 00149155 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2017

W przypadku korzystania ze złącza USB1 lub USB2 za każdym razem po włączeniu lub wyłączeniu trybu odtwarzania Shuffle (Losowo) odtwarzany jest ten sam utwór.

  Za każdym razem, gdy urządzenie USB jest podłączane do złącza USB1 lub USB2, odtwarzacz samochodowy odtwarza utwory z folderu Music w urządzeniu USB w jednej z następujących kolejności:

  • Alfabetycznie w przypadku liter
  • Numerycznie w przypadku liczb
  • W kolejności symboli na podstawie kodowania UTF-8

  Kolejność odtwarzania utworów zależy od tego, czy został włączony tryb odtwarzania Shuffle (Losowo). Wpływa to tylko na pierwszy utwór, który jest automatycznie wybierany przez odtwarzacz samochodowy.

  UWAGI:

  • Mobilne urządzenia cyfrowe Apple® iPhone® i Apple iPod® nie obsługują trybu odtwarzania Shuffle (Losowo).
  • Podczas odtwarzania losowego nie jest dostępna funkcja wyświetlania listy aplikacji Music Center (SongPal). Aby włączyć funkcję wyświetlania listy, anuluj tryb odtwarzania Shuffle (Losowo).
  • Jeśli dla trybu odtwarzania Repeat (Powtarzaj) została ustawiona wartość Repeat Track (Powtarzaj utwór) przy włączonym trybie odtwarzania Shuffle (Losowo), naciśnięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje anulowanie trybu odtwarzania Repeat (Powtarzaj) i rozpoczęcie odtwarzania losowego od pierwszego utworu w folderze Music.