Identyfikator artykułu : 00149155 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2020Drukowanie

Odtwarzacz samochodowy zawsze rozpoczyna odtwarzanie z urządzenia USB od tego samego utworu, nawet przy włączonym odtwarzaniu losowym

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odtwarzacz samochodowy zawsze rozpoczyna odtwarzanie od pierwszego utworu w folderze Music w podłączonym urządzeniu USB, bez względu na to, czy tryb odtwarzania Shuffle (Losowo) jest włączony, czy nie. Pierwszy utwór jest wyznaczany:

  • Alfabetycznie w przypadku liter
  • Numerycznie w przypadku liczb
  • Według kolejności symboli w kodzie UTF-8.

  UWAGI:

  • Tryb odtwarzania Shuffle (Losowo) nie jest obsługiwany przez cyfrowe urządzenia mobilne Apple® iPhone® i iPod®.
  • Podczas odtwarzania losowego nie można wyświetlić listy w aplikacji Music Center (SongPal). Aby umożliwić wyświetlenie listy, wyłącz tryb odtwarzania Shuffle (Losowo).
  • W trybie odtwarzania Shuffle (Losowo) wybrać tylko ustawienie Repeat Track (Powtórz utwór).
   • Nie jest dostępne ustawienie Repeat Album (Powtórz album).
  • Kiedy włączony jest tryb odtwarzania Shuffle (Losowo), jako tryb Repeat play (Powtarzanie) można wybrać Repeat Track (Powtórz utwór).
   • Aby włączyć tryb Repeat play (Powtarzanie), naciśnij przycisk „następny”. Odtwarzacz samochodowy zacznie odtwarzać utwory z folderu Music w podłączonym urządzeniu USB, zaczynając od pierwszego utworu w folderze Music.