Identyfikator artykułu : 00149155 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2017

W przypadku korzystania ze złącza USB1 lub USB2 za każdym razem po włączeniu lub wyłączeniu trybu odtwarzania Shuffle (Losowo) odtwarzany jest ten sam utwór.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Za każdym razem, gdy urządzenie USB jest podłączane do złącza USB1 lub USB2, odtwarzacz samochodowy odtwarza utwory z folderu Music w urządzeniu USB w jednej z następujących kolejności:

  • Alfabetycznie w przypadku liter
  • Numerycznie w przypadku liczb
  • W kolejności symboli na podstawie kodowania UTF-8

Kolejność odtwarzania utworów zależy od tego, czy został włączony tryb odtwarzania Shuffle (Losowo). Wpływa to tylko na pierwszy utwór, który jest automatycznie wybierany przez odtwarzacz samochodowy.

UWAGI:

  • Mobilne urządzenia cyfrowe Apple® iPhone® i Apple iPod® nie obsługują trybu odtwarzania Shuffle (Losowo).
  • Podczas odtwarzania losowego nie jest dostępna funkcja wyświetlania listy aplikacji Music Center (SongPal). Aby włączyć funkcję wyświetlania listy, anuluj tryb odtwarzania Shuffle (Losowo).
  • Jeśli dla trybu odtwarzania Repeat (Powtarzaj) została ustawiona wartość Repeat Track (Powtarzaj utwór) przy włączonym trybie odtwarzania Shuffle (Losowo), naciśnięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje anulowanie trybu odtwarzania Repeat (Powtarzaj) i rozpoczęcie odtwarzania losowego od pierwszego utworu w folderze Music.