Identyfikator artykułu : 00240134 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Radioodtwarzacz wyświetla ekran Android Auto mimo zmiany źródła przy użyciu menu Option lub pilota

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Zmiana źródła w radioodtwarzaczu samochodowym przy użyciu menu Options (Opcje) lub pilota powoduje tylko przełączenie dźwięku. W celu zmiany zawartości ekranu należy wybrać żądane źródło z ekranu Home (głównego) radioodtwarzacza.