Identyfikator artykułu : 00170281 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2021Drukowanie

Kiedy przełączam źródło przy użyciu menu Option (Opcje) lub pilota, ekran pozostaje w trybie Apple CarPlay lub Android Auto.

    Zmiana źródła przy użyciu menu Option (Opcje) lub pilota powoduje tylko przełączenie dźwięku.
    W celu zmiany zawartości ekranu należy wybrać żądane źródło z ekranu Home (głównego) na urządzeniu.