Identyfikator artykułu : 00170281 / Ostatnia modyfikacja : 10.12.2018

Kiedy przełączam źródło przy użyciu menu Option (Opcje) lub pilota, ekran pozostaje w trybie Apple CarPlay lub Android Auto.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zmiana źródła przy użyciu menu Option (Opcje) lub pilota powoduje tylko przełączenie dźwięku.
W celu zmiany zawartości ekranu należy wybrać żądane źródło z ekranu Home (głównego) na urządzeniu.